Kuvio edellä - Painokangaskuvioiden ja tuotesuunnittelun välinen dialogi kuosien suunnitteluprosessissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Tämä opinnäyte tutkii painokangaskuvioiden suunnittelua teollisuudessa toimivan kuosisuunnittelijan näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan sekä Marimekko Oyj:lle toteutetun produktio-osan sekä kirjallisen tutkimusosuuden avulla. Opinnäytteessä etsitään vastauksia seuraavaan kysymykseen: mitä lisäarvoa painokangassuunnittelun ja tuotesuunnittelun välinen dialogi tuo kuvion suunnitteluprosessille ja lopulta myytävään tuotteeseen? Tutkimuskysymykseen vastataan pääasiassa opinnäytteen produktio-osan ja sen kirjallisen käsittelyn avulla. Lisäksi tutkimuskysymyksen tematiikkaa tarkastellaan opinnäytteen taustatutkimuksessa pohtimalla painokangaskuvion teollisen valmistuksen ja tuotteen välistä optimointia. Opinnäytteen taustatutkimus kartoittaa niitä painokangassuunnittelun yleisiä lainalaisuuksia, joita voidaan pitää tekstiiliteollisuudessa toimivan kuviosuunnittelijan työlle oleellisina. Taustatutkimuksessa esiteltävät painotekniset perusperiaatteet perustuvat alan kirjalliseen lähdeaineistoon sekä opinnäytteen tekijän teollisuudessa keräämään asiantuntijakokemukseen. Taustatutkimuksen tarkoituksena on avata laajasti opinnäytteen produktio-osassa käytettäviä käsitteitä sekä valottaa lukijalle kuosisuunnittelun perusperiaatteita. Opinnäytteen suunnitteluprosessin kuvauksessa tarkastellaan kolmen Marimekon toimeksiannon kautta syntyneen kuvion suunnitteluprosessia. Lisäksi oman produktion esimerkkien avulla havainnoidaan kuvioiden käyttöä yrityksen tuotesuunnittelun lähtökohtana. Produktion kirjallinen dokumentaatio avaa systemaattisesti kuviosuunnittelun eri vaiheita aina inspiraatiosta lopullisiksi myytäviksi tuotteiksi asti. Tavoitteena on tuoda näkyväksi usein kuluttajalle näkymätön osa kuosien ja niistä suunniteltujen tuotteiden syntyhistoriaa. Produktion keskiössä on oman suunnitteluprosessin havainnoimisen lisäksi myös yrityksen muiden suunnittelijoiden kanssa tehdyn yhteistyön kuvaaminen. Opinnäytteessä esitellään myös työlle asetetun tutkimuskysymyksen visuaaliset vastaukset; Marimekon mallistoon suunnitellut kuviolliset tuotteet.

This thesis studies the design process behind printed fabric designs from the perspective of a pattern designer working in the industry. The topic is examined both with the help of the production part implemented for Marimekko Oyj and the written research part. The thesis seeks answers to the following question: what added value does the dialogue between printed fabric design and product design bring to the pattern design process, and ultimately to the commercial end product? The research question is answered mainly through the production part of the thesis and in the written report about it. The topic of the research question is also examined in the background research of the thesis, considering the optimization between the industrial manufacturing of the printed fabric and the end product. The background research of the thesis observes the general practices of printed fabric design, which can be considered relevant for the work of a pattern designer working in the textile industry. The basic printing principles presented in the background study are based on the expertise and experience of the author working in the industry, as well as the literary source material of the field. The purpose of the thesis's background research is to open up widely the concepts used in the production part of the thesis and to shed light on the basic principles of pattern design for the reader. The description of the thesis design process examines the design process of three patterns created through Marimekko's commission. In addition, production part of the work is used to demonstrate the pattern design as a basis for company’s product design through examples. The production's written documentation systematically opens up the various stages of pattern design, from the inspiration phase to the commercial end products. The aim of the thesis is to make the origin of patterns, and products designed from them, visible to the consumer. In addition to observing the design process, the production part also focuses on describing the collaboration with other designers of the company. The thesis also presents the visual answers to the research question set for the work; patterned products designed for Marimekko's collection.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Fagerlund, Maija
Kemell-Kutvonen, Minna
Keywords
painokangas, kuviosuunnittelu, kaupallinen ajattelu, Marimekko, kuvio, tuotesuunnittelu, suunnitteluprosessi, yhteistyö
Other note
Citation