LADYBUG – Muuttuva montaasi fiktiivisessä digitaalielokuvassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Lopputyöni käsittelee generatiivista kerrontaa ja sattumaleikkausta fiktiivisessä digitaalielokuvassa. Mielenkiintoni koski kysymystä: voiko leikkausjärjestystä muuttamalla kertoa jatkuvuuteen perustuvia tarinoita ilman, että taustalla oleva teknologia muistuttaa katsojaa olemassaolostaan? Päähuomio on ollut tuotannossa, jossa käsikirjoitin, animoin ja ohjasin sattumajärjestämiseen perustuvan mediataideteoksen Ladybug. Teos koostuu neljästä tarinaa kertovasta animaatio-kohtauksesta, jotka voivat järjestyä mihin järjestykseen tahansa muodostaen aina tarinaa kertovan animaation. Näin ollen teoksessa on yhteensä 24 animaatiota. Teoksen päähenkilö on modernisoitu nukkumatti, joka koettaa selviytyä nykyaikaisessa naisten hallitsemassa maailmassa. Teoksen teema kuuluu: Nukkumatin selviytymistarinoita ajallisuudessa. Ladybugin media on dvd ja siinä on Dolby Surround 5.1 –äänet. Yhden animaation kesto on 4min 53s ja 24 animaation kokonaiskesto on 117min 12s. Kirjallisessa raportissa käsittelen Ladybug-tuotantoa. Lopputyön otsikon mukaisesti raportin teoreettinen aineisto kietoutuu muuttuvan montaasin käsitteen ympärille. Ajatukseni on, että leikkausjärjestyksen muuttuessa tekijän ja katsojan tapa ajatella muuttuu, sillä animaation elementit nähdään aiemmasta järjestyksestä poikkeavassa järjestyksessä. Siksi teoksen montaasi on muuttuva. Reaaliaikaisesta järjestämisestä johtuen nimitän kerrontatapaa järjestäväksi kerronnaksi, jonka historia ulottuu keskiajan commedia dell’Arte –teatteriin, Mozartin sattumasävellykseen jne.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
Muuttuva montaasi, digitaalisuus, animaatio, elokuva, mediataide, järjestävä kerronta, generatiivisuus, vuorovaikutteisuus
Citation