Elintarviketuotannon tekninen analyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-24
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
98+15
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee erilaisten tuotannontehostamismenetelmien käyttöä elintarviketeollisuuden prosessien kehittämisessä. Tarkemmin sanottuna tarkastelun kohteena on makkaratuotteita tuottava tuotantolinjasto. Uusien tuotteiden tuominen tuotantoon lisää tuotannon kuormitusta ja samalla tuotantoa halutaan kehittää entistä tehokkaammaksi. Parannuksia tuotannon tehokkuuteen etsitään sekä tuotantolaitteistojen teknisten parannuksien kautta, että toimintatapoja kehittämällä. Toimintatapojen kehittämisessä tärkeässä osassa on LEAN–menetelmien soveltaminen. Tuotantolinjaston toimintaa tutkittaessa ei löydetty suuria yksittäisiä ongelmakohtia, joiden ratkaiseminen olisi ollut avainasemassa kokonaistehokkuutta parannettaessa. Sen sijaan yleinen havainto oli, että varsinainen työ tehdään lähestulkoon niin hyvin kuin se vain voidaan tehdä, jolloin työtapojen kehittäminen ei juurikaan paranna tilannetta. Sen sijaan erilaisten teknisten muutoksien kautta voidaan tuottavuutta kohottaa työvoimavaltaisissa työvaiheissa. Tuotantoa voidaan myös sujuvoittaa raaka-aineiden hankintaa kehittämällä ja karsimalla joidenkin tuotteiden kohdalla arvoa tuottamattomia prosessointivaiheita. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että investointien kautta toteutettavat tekniset muutokset ja tuotantoprosessin laitteistojen kehittäminen tuottavat suurimpia parannuksia tuotantoprosessin tehokkuuteen. Samalla voidaan tuotantoprosessin rakenteita muokata vastaamaan nykyisen tuotannon asettamiin vaatimuksiin.

This report concerns development of a production line in food industry. In more detail it is about development of production line, which manufactures various sausage products. Production quantities between products vary a lot, which causes challenges to production efficiency. Some products are produced in high quantities on daily basis, while other products are made in small batches occasionally. Products contain some features that affect the production sequence. This makes the production planning more complex. Production capacity is in full use at seasonal top, so increasing of small product batches is challenging. This report tries to find ways to solve production line efficiency problems. At first production line’s current state is analyzed and production constraints are mapped. The production line is divided in four sectors. Each of the sectors has a specific role in the production process. Improvements to process are searched not only from technological solutions, but also from modern production philosophies such as LEAN. In general, no simple major improvement solutions were found. Technological improvements can increase efficiency of production, but they require investments. Some of the labor intensive tasks in the process can be mechanized, and through mechanization it is possible to increase production capacity and lower production costs. Applying LEAN methods, such as continuous improvement, 5S and value stream mapping, it is possible to reduce inefficiency and waste in the process. Successful application of LEAN methods is a difficult task but this report contains some possible ways to do that.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Leinonen, Markku
Keywords
LEAN, elintarviketuotanto, jatkuva parantaminen, 5S, LEAN, food industry, continuous improvement, 5S
Other note
Citation