Lighting, productivity and preferred illuminances : field studies in the industrial environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-10-19
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
74, [97]
Series
Teknillinen korkeakoulu, Valaistuslaboratorio, 42
Abstract
The main objectives of this work were to study which task illuminances industrial workers prefer and to find out if increasing the task illuminance from the levels given in the relevant Norms (CIE S 008/E-2001, EN 12464-1) can increase their productivity, and if so, what the possible reasons for the productivity increase when the lighting is changed are. Six field studies were conducted in real industrial environments. The preferred illuminances of the industrial workers covered a wide range of values. However, most people tend to select levels higher than the minimums found in the norms and they prefer to be able to influence their task lighting. The results from the productivity-related field studies show that increasing task illuminance above the minimum level given in norms can increase productivity even though the effect is influenced by the starting conditions, tasks and subjects. Productivity increases in the field tests were found between zero and 7.7 per cent. Additionally, two field studies where absenteeism was measured showed a decrease in absenteeism when the illuminance was increased. One study also showed that increasing the task illuminance can be achieved without increasing the energy consumption – the energy consumption can even be reduced. The results of this work encourage the building of industrial lighting installations where at least part of the task lighting has been provided by localised lighting. A change of the lighting can be achieved in several ways and an increase in productivity can take place via several mechanisms, such as visual performance, visual comfort, visual ambience, interpersonal relationships, biological clock, stimulation, job satisfaction, solving problems, the halo effect and/or change process. These mechanisms can be used to plan successful lighting renovations and changes.

Tämän työn tavoitteena oli tutkia teollisuustyöntekijöiden valaistusvoimakkuusmieltymyksiä sekä selvittää vaikuttaako työalueen valaistustason nostaminen nykyisten normien (CIE S 008/E-2001, EN 12464-1) määrittämiä ylläpidettäviä minimitasoja korkeammalle työntekijöiden tuottavuuteen. Jos näin tapahtui, kartoitettiin syitä miksi valaistusmuutos lisää tuottavuutta. Todellisessa teollisessa ympäristössä suoritettiin kuusi kenttäkoetta. Teollisuuden työntekijöiden valaistusvoimakkuusmieltymykset vaihtelivat suuresti. Suurin osa ihmisistä valitsi kuitenkin valotasoja, jotka ovat selkeästi korkeampia kuin normeissa määrityllyt minimitasot ja halusi mahdollisuuden vaikuttaa työalueensa valaistustasoon. Kokeet, joissa mitattiin tuottavuutta, näyttivät että nostamalla työalueen valaistusvoimakkuutta normien määrittelemien minimitasojen yläpuolelle voi parantaa tuottavuutta. Tuottavuusmuutokseen vaikuttavat lisäksi muun muassa lähtöolosuhteet, työtehtävät ja työntekijät. Valaistusparannuksen yhteydessä havaittu tuottavuusparannus oli nollasta seitsemään prosenttia. Kahdessa kokeessa mitattiin poissaoloprosentti ja havaittiin sen laskeneen valaistusmuutoksen kanssa samaan aikaan. Yksi kenttäkoe osoitti työalueen valaistusvoimakkuutta voitavan parantaa lisäämättä energiankulutusta - energiankulutusta voidaan jopa laskea. Tämän työn tulokset rohkaisevat käyttämään paikallista valaistusta vähintäänkin osittaisena valaistusratkaisuna teollisessa ympäristössä. Valaistusmuutos voidaan tehdä monilla tavoin ja tuottavuusparannus voidaan saavuttaa erilaisten mekanismismien avulla. Näitä mekanismeja ovat: Näkötehokkuus, näkömukavuus, visuaalinen ympäristö, henkilöiden väliset suhteet, biologinen kello, vireystila, työtyytyväisyys, ongelman ratkaisu, Halo efekti ja/tai muutosprosessi. Lueteltuja mekanismeja voidaan käyttää onnistuneen valaistussaneerauksen ja muutoksen suunnittelussa.
Description
Keywords
lighting, productivity, preferred illuminances, case studies, valaistus, tuottavuus, valaistusvoimakkuusmieltymykset, kenttäkokeet
Other note
Parts
 • Juslén HT, Tenner AD. (2005) Mechanisms involved in enhancing human performance by changing the lighting in the industrial workplace. International Journal of Industrial Ergonomics. 35, 843-855. [article1.pdf] © 2005 Elsevier Science. By permission.
 • Juslén HT, Wouters MCHM, Tenner AD. (2005) Preferred task-lighting levels in an industrial work area without daylight. Lighting Research & Technology. 37, 3, 219-233. [article2.pdf] © 2005 SAGE Publications. By permission.
 • Juslén HT, Wouters MCHM, Tenner AD. (2007) The influence of controllable task-lighting on productivity: a field study in a factory. Applied Ergonomics. 38, 39-44. [article3.pdf] © 2007 Elsevier Science. By permission.
 • Juslén HT. (2005) The influence of the preset level to the preferred illuminances in the industrial environment. Proceedings of the 10th European Lighting Conference Lux Europa 2005, Berlin, Germany, 463. [article4.pdf] © 2005 by author.
 • Juslén H. (2006) Influence of the colour temperature of the preferred lighting level in an industrial work area devoid of daylight. Ingineria Iluminatului. 8, 18, 25-36. [article5.pdf] © 2006 Technical University of Cluj-Napoca, Lighting Engineering Center. By permission.
 • Juslén HT, Tenner AD. (2007) The use of task lighting in an industrial work area provided with daylight. Journal of Light & Visual Environment. 31, 1, 25-31. [article6.pdf] © 2007 Illuminating Engineering Institute of Japan (IEIJ). By permission.
 • Juslén HT, Wouters MCHM, Tenner AD. (2007) Lighting level and productivity: a field study in the electronics industry. Ergonomics. 50, 4, 615-624.
 • Juslén H, Fassian M. (2005) Lighting and productivity – Night shift field study in the industrial environment. Light & Engineering. 13, 2, 59-62. [article8.pdf] © 2005 Znack Publishing House. By permission.
 • Juslén H, Verbossen J, Wouters M. (2007) Appreciation of localised task lighting in shift work – A field study in the food industry. International Journal of Industrial Ergonomics. 37, 433-443. [article9.pdf] © 2007 Elsevier Science. By permission.
 • Juslén H, Kremer E. (2005) Localised lighting for efficient use of energy and better performance – Field Study in the factory. Proceedings of CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, León, Spain, 2005. [article10.pdf] © 2005 by authors.
 • Juslén H. (2006) Lighting and productivity in the industrial working place. Proceedings of the Fifteenth International Symposium Lighting Engineering 2006. Lighting of Work Places. Lighting Engineering Society of Slovenia, Bled, Slovenia, 53-62. [article11.pdf] © 2006 by author.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010578