Beyond Disciplines: An action research investigating how to plan, implement and reflect on an interdisciplinary unit with visual arts and physical education

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
92+15
Series
Abstract
In my research, I investigate interdisciplinarity from teacher’s perspective. Together with the visual arts teacher of International School of Helsinki, Monica Joensuu, I designed, implemented and reflected on an interdisciplinary unit with visual arts and physical education. The students who participated in the unit were 6th graders at the International School of Helsinki. The unit lasted six weeks, and the students had 2 X 75 minutes of visual arts and P.E. each week. With my research, I pose a question: What are the teachers’ demands to create an interdisciplinary unit, and how is interdisciplinary unit planned, implemented and reflected? The data of my research is a collection of my own personal journals, diaries and notes in which I discuss my observations during the three phases of my research: planning, implementation, and reflection.

Opinnäytteessäni tutkin toimintatukimuksen avulla kolmessa vaiheessa kuinka tieteidenvälisyyttä voidaan opettaa peruskoulussa. Pohdin minkälaisia vaatimuksia opettajilta vaaditaan kun suunnitellaan, toteutetaan ja reflektoidaan poikkitieteellistä opintojaksoa. Toteutin Helsingin kansainvälisessä koulussa opetuskokeilun, jossa yhden jakson ajan 6. luokkalaiset oppilaat tutkivat poikkitieteellisiä yhteyksiä liikunnan ja kuvataiteen välillä. Jakso kesti kuusi viikkoa, jonka aikana oppilailla oli 2 X 75 minuuttia kuvataidetta ja liikuntaa viikossa. Tutkimusaineistoni koostuu omista päiväkirjamerkinnöistäni, muistiinpanoistani ja huomioistani, joissa pohdin jakson toteutumista ja siinä esiintyviä havaintoja opettajan näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessani olellisessa osassa toimi Helsingin kansainvälisen koulun kuvataideopettaja Monica Joensuu, joka oli mukana toteuttamassa tutkimusta. Tutkimukseeni olen valinnut lähtökohdaksi opettajan näkökulman.
Description
Supervisor
Tavin, Kevin
Thesis advisor
Tavin, Kevin
Keywords
interdisciplinary, transdisciplinary, cross-disciplinary, multidisciplinary, integration, art education, physical education, sports, tieteidenvälisyys, poikkitieteellisyys, integraatio, kuvataide, liikunta, urheilu
Other note
Citation