Aerosolisysteemin simulointi: kaasuseosten fysikaalisten ominaisuuksien ja aerosolihiukkasten koagulaation mallintaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Mekaniikka
Mcode
Mat-5
Degree programme
Language
fi
Pages
55
Series
Description
Supervisor
Salonen, Eero-Matti
Thesis advisor
Jokiniemi, Jorma
Keywords
Other note
Citation