Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 8/2015
Abstract
Tässä raportissa tarkastellaan DemosHelsinki Peloton Clubin piirissä syntynyttä startup-yritystoimintaa ja sen roolia kestävän kehityksen yritystoiminnan kentässä ja kasvuyrityskentässä. Hankkeessa etsittiin vastauksia kysymyksiin 1) Miten ja miksi uusia kasvuyrityksiä syntyy ympäristöliiketoiminnan kenttään ja 2) miten Peloton Club -toiminta tukee uusien yritysten syntyä ja kehitystä. Hanke toteutettiin Aalto-yliopiston ja DemosHelsingin yhteistyönä Liikesivistysrahaston tuella.
Description
Keywords
innovaatiot, kestävä kehitys, yrittäjyys, entrepreneurship, innovations, sustainable development
Other note
Citation