Strategisen toiminnan ohjauksen tehostaminen ja henkilöstön sitouttaminen balanced scorecardin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Henkilöstö, Johtaminen, Strategia, Ohjausjärjestelmät, Tuloskortti, Mittarit
Other note
Citation