Puheensiirron toteuttaminen ja taloudellisuus yrityksn IP-pohjaisessa verkossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 73
Series
Abstract
IP-protokollaiset verkot ovat haastamassa perinteisen piirikytkentäisen verkon puhelunsiirrossa. Laajamittainen IP-teknologiaan siirtyminen on vielä edessä, mutta tiettyjä osia nykyisestä puhelinverkosta voidaan jo korvata. Yhtenä esimerkkinä on yrityksen vaihdejärjestelmän siirtäminen paikallisverkossa sijaitseville edullisille ja standardeihin perustuville laitteisto- ja ohjelmistoalustoille. Ensimmäisessä osassa tätä työtä tarkastellaan puheensiirron laatua ja toteutettavuutta IP-verkossa. Pakettikytkentäinen puheensiirto tuo kokonaan uusia siirrossa ja puheenkoodauksessa huomioitavia virheitä, kuten pakettihävikki. Lisäksi sellaiset ominaisuudet kuten viive, viiveen vaihtelu ja kaiku tuovat huomattavia haasteita uusille laitteille ja järjestelmille. Toisessa osassa lasketaan esimerkkitapauksen valossa teknologiasta toiseen siirtymisen taloudellisuutta. Esimerkkitapauksena on kolmen pienehkön vaihteen vaihdeverkon korvaaminen paikallisverkkoon kytkettävällä pc-pohjaisella järjestelmällä. Työssä tuli ilmi, että suora vaihteen korvaaminen ei ole kannattavaa. Uuden järjestelmän tulee pystyä tarjoamaan vanhaan verrattuna jotain parempaa, jotta vaihtaminen olisi perusteltua. IP-pohjaisten järjestelmien vahva puoli onkin niiden avoimuus ja sovelluskehityksen helppous. Uudet innovatiiviset palvelut tulevat olemaan se tekijä, joka ratkaisee lähitulevaisuuden menestyjät.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Lehtinen, Kari
Keywords
IP telephony, VoIP, IP centrex, IP-puhe, softswitch, puheenlaatu, techno-economics, IP-vaihde, teknis-taloudellinen laskenta
Other note
Citation