From wood to industrial polymeric biomaterials

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-08-10
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
75 + app. 55
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 132/2018
Abstract
Population growth, the dependence on fossil raw materials, and environmental problems caused by oil-based plastics have created a global need to search for alternative materials to replace conventional oil-based materials. Any effort to tackle such challenge, however, needs to meet the principles of sustainable development. Biodegradable and bio-based materials are promising candidates to support related bioeconomy strategies. Here, forest products are key players and, as such, this thesis targets the development of biocomposite materials by utilising wood as renewable source. The introduction of epoxy and silyl functional groups into wood-derived cellulose surface through chemical modification seemed to provide an advantageous route to enhance cellulose nanofibrils (CNF) dispersibility and compatibility with both polyvinyl alcohol (PVA) and polyurethane (PU) polymer matrices. The solution-casted PVA composites were developed by utilising the crosslinking reaction between the hydroxyl groups of PVA and epoxy groups of CNF. Using epoxidised CNF as reinforcement in PVA produced composites with outstanding mechanical properties already at low levels (0.5 to 1.5 wt.%). Additionally, the silylated CNF exhibit potential reinforcing additives already at low loadings in the water- and solvent-based two-component PU coatings by improving their strength, elasticity and abrasion resistance. The adhesion properties of the PU coatings to substrate were still retained when using the silylated CNF as additive. Modified wood-derived CNF provide fundamental improvements to PVA and PU properties, and are not only scientifically interesting but also industrially important. The study also demonstrates that moist, never-dried bleached softwood kraft pulp (BSKP) can be successfully melt compounded with polylactic acid (PLA) without chemical modification, resulting in a composite with enhanced mechanical properties. By using BSKP with relatively high moisture content in feeding, the general drawbacks associated with fibre cutting and degradation of PLA during melt processing were diminished. Also, the expensive and time-consuming stages involved in drying pulp fibres can be curtailed by using this production route. The processability and properties of the PLA/BSKP composites facilitate their future industrialisation and unveil technically and economically feasible applications.

Väestön kasvu, riippuvuus fossiilisista raaka-aineista ja öljypohjaisten muovien aiheuttamat ympäristöongelmat ovat luoneet maailmanlaajuisen tarpeen etsiä vaihtoehtoisia materiaaleja korvaamaan perinteisiä öljypohjaisia materiaaleja. Biohajoavat ja biopohjaiset materiaalit ovat lupaavia biotalouden strategiaa tukevia tuotteita. Metsäteollisuuden tuotteilla on keskeinen rooli biotaloudessa. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli kehittää biokomposiittimateriaaleja hyödyntämällä puuta uusiutuvana raaka-aineena. Funktionaalisten epoksi- ja silyyliryhmien tuominen selluloosananokuitujen pintaan kemiallisella muokkauksella osoittautui keinoksi parantaa kuitujen dirpergoitavuutta ja yhteensopivuutta polyvinyylialkoholin (PVA) ja polyuretaanin (PU) kanssa. Liuoksesta valettujen PVA-komposiittien valmistuksessa hyödynnettiin PVA:n hydroksyyliryhmien ja selluloosan epoksiryhmien välistä ristisilloitusreaktiota. Jo 0.5-1.5 painoprosentin lisäys epoksoitua nanokuitua paransi PVA:n mekaanisia ominaisuuksia merkittävästi. Myös silyloidut selluloosananokuidut osoittautuivat lupaaviksi lujittaviksi ainesosiksi jo alhaisina pitoisuuksina vesi-liuotin-pohjaisissa kaksikomponentti PU-pinnoitteissa parantaen niiden lujuutta, elastisuutta ja kulutuskestävyyttä. Käytettäessä silyloitua selluloosananokuitua lujitteena PU-pinnoitteiden adheesio substraattiin voitiin säilyttää. Kemiallisesti muokatut selluloosananokuidut paransivat merkittävästi PVA:n ja PU:n ominaisuuksia. Tulokset ovat sekä tieteellisestä että teollisesta näkökulmasta vaikuttavia. Tutkimuksessa osoitettiin, että kosteaa puumassakuitua (BSKP) voidaan onnistuneesti käyttää sulatyöstöprosessissa polylaktidin (PLA) kanssa ilman kemiallista muokkausta. Kostean puumassakuidun lisäys paransi myös PLA:n mekaanisia ominaisuuksia. Kostean puumassakuidun käyttö komposiitin valmistuksen syöttövaiheessa vähensi kuitujen pilkkoutumista ja PLA:n hajoamista, jotka ovat yleisiä sulatyöstöön liittyviä haasteita. Tämä valmistustapa vähentää kalliita ja aikaa vieviä selluloosan kuivausvaiheita. PLA/BSKP komposiittien prosessoitavuus ja ominaisuudet helpottavat niiden käyttöönottoa teollisessa mittakaavassa ja avaavat teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia sovelluksia.
Description
Supervising professor
Rojas, Orlando J., Prof., Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystems, Finland
Thesis advisor
Vuoti, Sauli, Dr., Merck & Co., Finland
Keywords
cellulose, chemical modification, processing, polymer composites, selluloosa, kemiallinen muokkaus, prosessointi, polymeerikomposiitit
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Virtanen, S., Vartiainen, J., Setälä, H., Tammelin, T., Vuoti, S. 2014. Modified nanofibrillated cellulose-polyvinyl alcohol films with improved mechanical performance. RSC Adv. 4, 11343-11350.
  DOI: 10.1039/c3ra46287k View at publisher
 • [Publication 2]: Virtanen, S., Vuoti, S., Heikkinen, H., Lahtinen, P. 2014. High strength modified nanofibrillated cellulose-polyvinyl alcohol films. Cellulose 21, 3561-3571.
  DOI: 10.1007/s10570-014-0347-7 View at publisher
 • [Publication 3]: Virtanen, S., Jämsä, S., Talja, R., Heikkinen, H., Vuoti, S. 2016. Chemically modified cellulose nanofibril as an additive for two-component polyurethane coatings. J. Appl. Polym. Sci. 44801, 1-14.
  DOI: 10.1002/APP.44801 View at publisher
 • [Publication 4]: Virtanen, S., Wikström, L., Immonen, K., Anttila, U., Retulainen, E. 2016. Cellulose kraft pulp reinforced polylactic acid (PLA) composites: effect of fibre moisture content. AIMS Mater. Sci. 3(3), 756-769.
  DOI: 10.3934/matersci.2016.3.756 View at publisher
Citation