Selluloosatutkimuksia. I Inkrustiaineiden liukeneminen sulfiittiselluloosakeitossa II Selluloosan kokoomuksen vaikutus lujuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38 s. + liitt. 3
Series
Description
Supervisor
Hintikka, S. V.
Keywords
Other note
Citation