Puu suomalaisen toimistorakennuksen julkisivumateriaalina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2012
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
19
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö käsittelee puisten ulkoverhousmateriaalien käyttöä suomalaisten toimistorakennusten julkisivuissa. Työn tavoitteena on pohtia mitä vaikutuksia puun käytöllä ulkoverhousmateriaalina on toimistotalon arkkitehtuuriin. Kartoitan mitä puutuotteita on käytettävissä suurimittakaavaisessa puurakentamisessa ja minkälaisille tuotteille voisi olla tarvetta. Olen tarkastellut erityisesti kolmea 2000-luvulla valmistunutta kohdetta, joissa pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytetty puuta. Kaikissa kohteissa suunnittelijat ovat tutkineet puun käyttöä, ja hankkeiden yhteisenä piirteenä voidaan pitää niiden tarkoitusta toimia esimerkkeinä sekä rohkaista myös muita kuin metsäalan toimijoita suosimaan puuta toimitilarakentamisessa. Olen haastatellut kunkin referenssikohteen suunnittelijoita. On positiivista, että arkkitehdit ovat halunneet jakaa aikaansa kertoakseen näkemyksistään ja kokemuksistaan suurimittakaavaisesta puurakentamisesta. Vaikka suuret rakennusliikkeet ovat tottuneita käyttämään betonia ja terästä, niin on havaittavissa, että niiden asenteet myös puurakentamista kohtaan ovat muuttumassa myönteisemmiksi. Rakennusliikkeet ovat pitäneet puun käyttöä riskialttiina ja kalliina, mutta nyt puutuotteille ollaan luomassa samanlaisia standardoituja järjestelmiä, kuin mitä betoni- ja terästuotteille on ollut jo vuosikymmeniä. Myös rakennusten hiilijalanjäljen tarkastelu ja yleistyvä ympäristösertifiointi voivat lisätä puun suosiota toimistotalojen materiaalina.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Hollmén, Saija
Keywords
puurakentaminen, arkkitehtuuri, toimisto, ulkoverhous, toimitilat
Citation