Kymmenen vuotta vastavirtaan - Miksi järjestää ilmaisfestivaaleja?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Department
Department of Art
Taiteen laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Creative Business Management
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
Kymmenen vuotta Vastavirtaan on tutkimus festivaaleista, erityisesti ilmaisfestivaaleista ja niiden järjestäjistä ja järjestämisen taustalla piilevistä syistä. Tutkimuksen idea syntyi kun kesällä 2012 teimme ystäväni kanssa dokumentin järjestämästämme Vastavirtarock –festivaalista. Dokumentin käsikirjoituksen teon yhteydessä heräsi useita kysymyksiä ilmaisfestivaalien järjestämisestä ja tällä tutkimuksella pyrin ainakin osittain vastaamaan kysymyksiin, päällimmäisen kysymyksen ollessa ”Miksi järjestää ilmaisfestivaaleja?” Työni alussa keskitytään lähdekirjallisuuden varassa lähinnä itse festivaaleihin käsitteenä, koska ennen haastatteluja ja itse ilmaisfestivaaleja käsitellessä perehdytään itse festivaalien olemukseen, erityyppisiin järjestäjiin ja tahoihin jotka festivaaleja järjestävät ja miten. Lisäksi tehdään katsaus festivaalien olemukseen ja ytimeen sekä siihen miksi festivaaleja ylipäätään on olemassa ja mitä festivaalit ihmisille merkitsevät. Tutkimuksen aiheena ovat nimenomaan rockfestivaalien järjestäjät, näin ollen työssä käsitellään erityisesti rockfestivaalien ydintä, merkitystä ja rockfestivaalia tuotteena. Festivaalit ja etenkin rockfestivaalit luovan talouden kentällä muodostavat erikoisen ilmiön, jonka keskiössä on aineettomaan hyödykkeeseen perustuva vetovoima, joka sitten ihmisten ja organisaation avulla ja tuotannolla muutetaan elämystuotteeksi, jota ihmisten on mahdollista kuluttaa. On pitkälti tuotantokoneiston ja organisaation tavoitteista, toimintamalleista ja motiiveista kiinni, halutaanko festivaalilla tuottaa taloudellista hyötyä ja voittoa, onko kyseessä yhteiskunnan tar-joama julkishyödyke vai onko kyseessä oman itsensä toteuttaminen vapaaehtoisesti ja samalla mahdollisen yhteisen hyvän luominen. Työni varsinainen lähdeaineisto on kerätty haastattelemalla kolmen eri Satakuntalaisen ilmaisfestivaalin järjestäjiä. Haastatteluaineiston perusteella olen pyrkinyt luomaan kokonaiskuvan siitä miksi ja minkä syiden vuoksi ihmiset haluavat järjestää ilmaisfestivaaleja vailla minkäänlaista korvausta. Haastattelujen vastaukset olen pyrkinyt jakamaan loogisiin teemoihin ja analysoimaan vastauksia sopivaksi katsomani kirjallisuuden kautta. Haastateltavien vastaukset olivat suurelta osin lähes identtisiä. Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä pystytään mahdollisesti käyttämään myös muuta vastaavanlaista vapaaehtoistoimintaa tutkittaessa. Kymmenen vuotta Vastavirtaan – tutkimukseen liittyy erottamattomana osana myös samanniminen dokumentti, koska idea tutkimukseen lähti dokumentin teosta ja tutkimuksen tekijä kertoo dokumentissa omia näkemyksiään samoista asioista kuin mitä tutkimukseen haastateltaviltakin kysyttiin. Dokumentti .mov -formaatissa fyysisen tutkimuksen takasivulla. Dokumentti katsottavissa myös Internetistä osoitteesta: www.vimeo.com/54952245
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Keywords
Festivaalit, ilmaisfestivaali, non-profit, voittoa tavoittelematon, elämystuote, vapaaehtoistyö
Other note
Parts
  • Kymmenen vuotta Vastavirtaan -dokumentti http://vimeo.com/54952245
Citation