Erään keskusjärjestelmän rekisteriohjauksen ohjelmointi fasiliteettien kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
60 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Thesis advisor
Heikkinen, Pekka
Keywords
Other note
Citation