Iteraation vaatimusmäärittely, työmääräarviointi ja etenemisen seuranta Scrum-prosessimallissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2009
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (TIK)
Language
fi
Pages
25 s.
Series
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Kauppinen, Marjo
Keywords
scrum, ketterät menetelmät, iteraatiosuunnittelu, vaatimusmäärittely, työmääräarviointi
Other note
Citation