RealGO - Voittavat liiketoimintamallit ja talotekniikka digitaalisuuden aikakaudella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
44
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 7/2018
Abstract
RealGo-tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa ratkaisumalleja, joilla voidaan edistää laadukkaiden digitalisuutta hyödyntävien sähkö- ja muiden taloteknisten ratkaisujen yleistymistä kiinteistö-ja rakennussektorilla. Hankkeessa kehitettiin uusia digitaalisia palvelumalleja, tutkittiin älykkäisiin rakennuksiin investoimisen logiikkaa sekä havainnollistettiin älykkäiden palveluiden tuottamaa lisäarvoa käyttäjille ja omistajille. Hankkeessa kehitettyä Aalto Space Sisäilmapalvelua voidaan käyttää ohjekirjana älykkäiden taloteknisten palveluiden suunnittelussa. Hankkeessa tuotetun työkalun ja laskuesimerkkien avulla havainnollistetaan, miten älykkääseen talotekniikkaan investoiminen perustellaan. Tutkimuksen johtopäätösten avulla voidaan edistää älykkäisiin rakennuksiin ja palveluihin kohdistuvia investointeja.
Description
Keywords
digitalisaatio, älykkäät rakennukset, älykkäät palvelut, talotekniikka, investointilogiikka, smart readiness indicator, SRI
Citation