Applicability of the Double Heating System to Apartment Buildings

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHelenius, Tapio
dc.contributor.authorSipilä, Tomi T.
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSirén, Kai
dc.date.accessioned2020-12-04T13:34:22Z
dc.date.available2020-12-04T13:34:22Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractKahteen Imatralla sijaitsevaan asuinkerrostaloon rakennettiin saneerauksen yhteydessä kaksoislämmitysjärjestelmä. Kaksoislämmitysjärjestelmän toiminta perustuu kahden lämmöntuotantotavan ja lämmönjakolaitteiston rinnakkaiseen käyttöön. Tutkimuskohteessa peruslämpö tuotettiin maakaasulla ja jaettiin huoneistoihin vesikiertoisella keskuslämmitysjärjestelmällä. Lisälämmitys toteutettiin suoralla sähkölämmityksellä huoneisiin asennetuilla sähköpattereilla. Lämmityssähkönkulutus mitattiin huoneistokohtaisesti, jonka sähkölaitos laskutti asukkailta mitattuun kulutukseen perustuen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lämmitysenergiankulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtymisen vaikutukset asukkaiden käyttötottumuksiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ICE simulointiohjelmistolla lämmitysverkoston perussäädön epäonnistumisen vaikutukset kaksoislämmitysjärjestelmän toimintaan sekä tutkia asukkaiden mahdollisuutta järjestelmän väärinkäyttöön. Kaksoislämmitysjärjestelmään siirtymisen jälkeen mitattiin rakennuksissa lämmitykseen kuluvien energianmäärien olevan 6 % ja 9 % alhaisempia kuin järjestelmää edeltäneenä aikana. Eli energiankulutusseurannan perusteella lämmitysenergian kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtymisen jälkeen huoneistojen sisälämpötilat alenivat suurimmassa osassa asuntoja. Kaksoislämmitysjärjestelmän tasapuolisen toiminnan kannalta lämmitysverkoston perussäätö osoittautui ongelmalliseksi. Verkostoa ei saatu säädettyä riittävän tarkasti, vaan osassa huoneistoja peruslämpötila jäi niin korkeaksi, ettei asunnoissa ollut tarvetta turvautua lisälämmitykseen koko kaksoislämmitysjakson aikana. Suoritetuissa simuloinneissa selvisi, että kaksoislämmitysjärjestelmän asukkaille tasapuolisen toiminnan kannalta on lämmitysverkoston perussäätö ratkaisevassa asemassa. Verkoston perussäädön epätarkkuuden kasvaessa, kasvavat myös erot huoneistojen lisälämmitystarpeissa. Kaksoislämmitysjärjestelmän väärinkäytön mahdollisuudet riippuvat valitusta peruslämpötilasta ja peruslämmitystehon mitoitustilanteesta. Väärin valittu mitoitustilanne +17 °C peruslämpötilalla voi nostaa huoneiston sisälämpötilan ilman lisälämmitystäkin asumiseen kelpaavalle tasolle.fi
dc.format.extent63
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88615
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447450
dc.language.isofien
dc.programme.majorLVI-tekniikkafi
dc.programme.mcodeEne-58fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleApplicability of the Double Heating System to Apartment Buildingsen
dc.titleKaksoislämmitysjärjestelmän soveltuvuus asuinkerrostaloihinfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_18024
local.aalto.idinssi16190
local.aalto.openaccessno
Files