Untangling volatility spillover, variance of returns and geographical proximity: evidence from the Nordic markets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rahoitus
Language
en
Pages
20+4
Series
Abstract
This study examines the relationship between daily returns, volatility spillover and geographical proximity. Daily volatility spillover indices are calculated for selected Nordic and Chinese markets, after which a novel quantile regression analysis is used to examine the link between the spillovers and daily returns. Significant spillover is found between each country, with Nordic countries being more connected to themselves than China. Further, quantile regressions show that return variance has a statistically significant connection to the spillover index in the Nordic countries. The findings can be used in portfolio construction and policymaking, allowing for better hedging and risk control.

Tutkielmani aiheena on Pohjoismaiden ja Kiinan välisten markkinayhteyksien tutkiminen volaliteetin siirtymisen näkökulmasta. Päivittäiset siirtymäindeksit lasketaan Suomelle, Ruotsille, Norjalle, Tanskalle ja Kiinalle jonka jälkeen näitä indeksejä ja päivittäisiä tuottoja verrataan toisiinsa kvanttiiliregressiolla. Löydän merkittävää volaliteetin siirtymistä Pohjoismaiden välillä, sekä tilastollisesti merkitsevää mutta pientä siirtymistä Kiinan ja Pohjoismaiden välillä. Tämän lisäksi kvanttiiliregressiosta löydetään tilastollisesti merkitsevä yhteys päivittäisten tuottojen volaliteetin ja siirtymäindeksien välillä. Nämä tulokset ovat hyödyllisiä portfolioteorian ja käytännön riskinhallinnan kannalta.
Description
Thesis advisor
Shin, Sean
Keywords
Volatility Transmission, Volatility Spillover, Connectedness, Correlation, Hedging
Other note
Citation