LED-lamppujen valoteknillinen ja sähköinen suorituskyky

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-16
Department
Major/Subject
S-118
Mcode
Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
7+73
Series
Abstract
Hehkulamppujen poistuttua markkinoilta LED-lamppujen valikoima on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Nämä korvikelamput ovat helposti kuluttajan saatavilla, toisin kuin kalliimmat LED-valaisimet. Tästä syystä diplomityössä keskitytään nimenomaan lamppujen ominaisuuksiin. Tässä työssä luotiin katsaus ledilamppuihin liittyvään lainsäädäntöön, aikaisempiin mittauksiin ja tutkimuksiin, joihin pohjautuen suoritettiin mittauksia. Lamput valittiin mittauksiin ensisijaisesti saatavuuden, eri ostohintojen ja 60 W hehkulampun korvaavuuden perusteella. Lamppujen suorituskykyä testattiin mittaamalla valovirta ja -tehokkuus, tehonkulutus ja sähkön laatu sekä väriarvot ja valon laatu. Lamppujen käyttöikää arvioitiin polttoikäkokeella, jossa lamppuja vanhennettiin 6000 tuntia. Vanhennusdataa ekstrapoloitiin L70-arvon ja nimellisen käyttöiän selvittämiseksi TM-21 metodilla. Myös lamppujen valonjako mitattiin goniometrilla valaistustuloksen arvioimiseksi. Tulosten perusteella suurin osa lampuista täytti niille asetetut vaatimukset. Ledilamput olivat selvästi muita lampputeknologioita parempia valontuoton ja -tehokkuuden kannalta, tarjoten jopa 70-100 lm/W valotehokkuuden. Lamppujen eliniän ennusteet ylittivät useimmissa tapauksissa 30000 tuntia. Seurauksena arvioidut osto- ja käyttökustannukset tulivat ledilampulle muita teknologioita edullisemmaksi. Valonjakomittauksista kävi kuitenkin ilmi, että lamppujen valonjako poikkesi huomattavasti hehkulampusta. Seurauksena saattaisi ilmetä ongelmia tiettyjen valaisimien kanssa, mutta tämä ei käy kuluttajille ilmi lamppujen myyntipakkauksista. Tämä on selkeä puute Euroopan markkinoilla ja saattaa vaikeuttaa kuluttajan ostopäätöksiä.

Due to withdrawal of the incandescent lamp, recent years have witnessed a myriad of new LED lamps on the market. These LED retrofit lamps, unlike more expensive LED luminaires, are easily available to the consumer and thus the focus of attention in this thesis. The thesis reviews related legislation, previous benchmarks and studies to establish and justify a framework for lamp measurements. Several LED lamp models were selected for testing, based on criteria of availability, full price range and claimed equivalency to 60 W incandescent lamp. The lamps were tested for photometric and electrical performance such as luminous flux and -efficacy, power consumption and -quality and colour quality. Furthermore, lamps were subjected to 6000 h ageing test to discover their long-term performance, survivability and stability. The ageing data was extrapolated for L70-value and lifetime estimation using TM-21 methodology. Finally, the lamps were measured in goniometer to measure angular luminous intensity distribution and test their suitability of the lamps in different luminaires. The results revealed majority of the tested lamps conforming to most of the regulations and requirements. LED lamp performance exceeded existing technologies by a fair margin and boasted efficacies of 70-100 lm/W. The longevity predictions indicated lifetimes exceeding 30000 hours. Thus, combined purchasing and operating costs of LED lamps were estimated to be lower than that of other lamp technologies. However, lamp luminous intensity distributions differed greatly from incandescent lamp, indicating potential problems with some luminaires. This difference was not obvious to the consumer from lamp packages, which may complicate decision-making of the consumer and exacerbate adoption of LED lamps.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Tetri, Eino
Keywords
LED lamp, LED performance, LED longevity, LED lumen depreciation, LED luminous intensity distribution, LED-lamppu, Ledilamppu, LED-valaistus, ledien elinkaari, ledien valovirran alenema, ledien valonjako
Other note
Citation