30 000 kVA on siirrettävä 80 km:n pituisella kaukojohdolla; laskekaa kompensaatioteho, joka tarvitaan eri cos y:n arvoilla, kun alku- ja loppujännitykset pidetäään vakinaisina ja erisuuruisina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation