Vähähiilisen betonin kuivuminen

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSekki, Pauli
dc.contributor.authorHapponen, Aaro
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorPunkki, Jouni
dc.date.accessioned2023-08-27T17:09:17Z
dc.date.available2023-08-27T17:09:17Z
dc.date.issued2023-08-21
dc.description.abstractMasuunikuonabetoneiden käytön yleistyessä rakentamisessa syntyy tarve tuntea masuunikuonabetoneiden ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia paremmin. Diplomityön tavoitteena oli selvittää poikkeaako masuunikuonabetoneiden kuivuminen tavanomaisista betoneista. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta sekä empiirisestä tutkimuksesta. Empiirisessä tutkimuksessa toteutettiin suhteellisen kosteuden mittauksia sekä punnitusmittauksia kuudelle masuunikuonaa sisältävälle betonille. Tutkimuksen tulosten perusteella masuunikuonabetonit kuivuivat hyvissä olosuhteissa yhtä nopeasti tai nopeammin kuin tavanomaiset betonilaadut. Masuunikuonabetoneiden havaittiin kuivuvan kemiallisesti nopeammin kuin tavanomaisen betonin. Toisaalta masuunikuonabetoneiden kosteudensiirto-ominaisuudet olivat selvästi heikommat kuin tavanomaisilla betoneilla. Erityisesti matalan vesi-sideaine-suhteen masuunikuonabetonit vaikuttavat olevan kuivumisominaisuuksiltaan käyttökelpoisia nopeaa kuivumista vaativiin rakenteisiin. Erilaisten kuivumismekanismien osuuksien vuoksi olosuhteiden vaihtelun vaikutus masuunikuonabetoneiden kuivumiseen saattaa erota tavanomaisista betoneista. Lisäksi tutkimuksen perusteella masuunikuonabetonin päällystettävyyttä ja sen määrittelemisessä käytettäviä raja-arvoja voisi olla perusteltua tarkastella lisätutkimuksen avulla.fi
dc.description.abstractIncreasing use of blast furnace slag concretes creates a need to be more aware of their properties. Objective of this master’s thesis was to investigate if drying of slag concretes differs from ordinary concretes. Thesis consists of literature review and empirical measurements. In empirical part, relative humidity measurements and weight loss measurements were conducted for six different concretes containing blast furnace slag. Based on results of research, slag concretes dried evenly fast or faster than ordinary concretes in good conditions. Slag concretes dried faster due to chemical reaction than ordinary concretes. Moisture transport properties of slag concretes were measured to be significantly lower than those of ordinary concretes. Especially slag concretes with low water to binder ratio seem to suit well to structures that require fast drying. Due to different distribution of drying mechanisms, influence of changing relative humidity and temperature may differ from ordinary concretes. Based on results of this thesis, guidelines for coatability and borderlines of relative humidity for coating of concretes should be investigated further and updated accordingly.en
dc.format.extent78 + 16
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/122812
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202308275153
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Programme in Building Technology (CIV)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordvähähiilinen betonifi
dc.subject.keywordmasuunikuonafi
dc.subject.keywordmasuunikuonabetonifi
dc.subject.keywordkuivuminenfi
dc.subject.keywordsuhteellinen kosteusfi
dc.titleVähähiilisen betonin kuivuminenfi
dc.titleDrying of low-carbon concreteen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Happonen_Aaro_2023.pdf
Size:
2.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format