Valmistettava pienikokoisen säteisporakoneen työpiirustukset lujuus- ym. laskelmineen sekä laadittava osainluettelo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1945
Major/Subject
Metallioppi
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
3 osaa ( 52, 99, 78 s. )
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation