From industrial to hybrid - adaptive reuse of two buildings in Vallila

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
163
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee kahden vanhan teollisuusrakennuksen muuttamista nykyisten ja tulevien tarpeiden mukaiseen käyttöön Vallilan vanhalla teollisuusalueella. Diplomityö sai alkunsa Vallilan teollisuusalueen kehitystä käsittelevästä projektista, jossa koottiin Helsingin kaupunkisuunnittelijoita sekä alueen kiinteistönomistajia muodostamaan yhteistä visiota alueen tulevaisuudesta. Vielä hiljaisella Vallilan teollisuusalueella on paljon potentiaalia kehittyä ainutlaatuiseksi Helsingin kaupunginosaksi, joka on aktiivinen ja elävä, ja jonka brändi vahvistuu taiteilijoiden, suunnittelijoiden ja pienyrittäjien alueena. Diplomityön ovat tilanneet kahden samassa korttelissa sijaitsevan rakennuksen omistajaa: Nilsiänkatu 15, jossa on koko rakennuksen olemassaolon aikana toiminut perheyhtiö Vallila Interior, sekä Pälkäneentie 19, jossa on useita toimijoita arkkitehdeista valokuvaajiin, kehonrakentajiin, elokuvaohjaajiin ja muusikoihin. Pälkäneentie 19 on korkean muurin yllä maamerkkinä Vallilan teollisuusalueelle luoteesta lähestyttäessä. Nilsiänkatu 15 taas kannattelee Vallilan alueen brändiä pitkälle historiaan, tunnetun sisustusyhtiön Vallila Interiorin pääkonttorina. Molemmat rakennukset ovat myös muuttuneet ajan saatossa lisäosineen ja kerroskorotuksineen. Diplomityössä molempien rakennusten uudelleenkäyttösuunnitelmat on tehty siten, että muutokset voi tehdä osissa, vaiheittain, tai toteuttaa kokonaisuudessaan. Pälkäneentie 19 suunnitelmissa korostuu rakennuksen luonne yrittäjien ja suunnittelijoiden asumis-, työskentely ja kokoontumispaikkana, sekä rakennuksen näyttävä sijainti muurin yllä. Katutilaa aktivoidaan ja näkymää muurin yllä hyödynnetään teollisuus-Vallilan tunnettavuudelle keskeiseksi suunnitellun ravintolan ja sen ravintolaterassin avulla. Rakennuksen luoteisjulkisivu on hyvin tärkeä, sillä se toimii maamerkkinä Vallilan teollisuusalueelle, ja näin diplomityössä on esitetty arkkitehtonisesti veistoksellista kerroslisäystä olemassa olevien kerrosten ylle. Vallila Interiorin pääkonttorirakennukseen on esitetty korkeampiin kerroksiin asumista sekä määräaikais- tai hotellitoimintaa, sisäpihalle työtiloja, kahvila, ja katukerrokseen Vallila Interiorin lippulaivakauppa. Kaikki toiminnot ovat Vallila Interiorin brändin alla: sisustus pohjautuu tämän sisustusyhtiön kuoseihin ja toimintojen nimitykset ovat Vallila Loft, Vallila Penthouse, Vallila Visit, Vallila Flagship Store ja Vallila Workshop+Café. Arkkitehtonisiin muutoksiin sisältyy muun muassa kadulle näkymätön kattokerros, joka luo rakennuksesta uuden näköalan Helsinkiin, sekä avauksia rakennuksen sisällä katutilasta sisäpihalle lippulaivakaupan kautta. Yksi selvimmistä haasteista Vallilan alueen kehitykselle on se, että Helsingin kaupungin tavoitteena on säilyttää teollisuus- ja yritystoiminta alueella, kun taas useat kiinteistönomistajat tahtovat muuttaa rakennuksiaan asuinkäyttöön. Diplomityössä esitetään hybridikäyttöiset rakennukset tavalla, joka pyrkii tukemaan molempia tavoitteita. Asumista on esitetty suurilta osin uusia näköaloja luovan täydennysrakentamisen kautta, sekä perusteena lisätä kauppoja, palveluita ja rakennustaidetta, jotka vahvistavat Vallilan teollisuusalueen ainutlaatuisuutta ja tunnettavuutta. Diplomityön tarkoituksena on antaa suuntaviivoja myös muille vanhojen urbaanien teollisuusalueiden kiinteistöille Vallilassa ja Vallilan ulkopuolella. Tällaisten alueiden kehityksen kannalta on tärkeää, että kiinteistöjä kehitetään toisiaan tukevalla tavalla. Täten diplomityössä on myös esitetty, kuinka alueen rakennukset voivat elävöittää katutilaa, luoda uusia yhteyksiä viehättävien kortteleiden sisällä, tuoda palveluita alueelle sekä hallitusti lisätä asumista tavoilla, jotka tukevat koko Vallilan ja Helsingin kaupungin kehitystä.

This thesis researches and redesigns the adaptive reuse of two old industrial buildings within Vallila’s industrial area, to adapt them to current and future needs. The subject originated from a project that brought together urban planners and property owners in Vallila, to form a common vision for the future of Vallila’s industrial area. This currently rather dormant industrial area has plenty of potential to develop into a unique area in Helsinki that is active and lively, and has a strong brand as a place for artists, designers and entrepreneurs. The clients of this thesis are the owners of two buildings within the same block: Nilsiänkatu 15, which has served the family company Vallila Interior since its beginning, and Pälkäneentie 19, which has several users from architects to photographers, body builders, film directors and musicians. Pälkäneentie 19 is located on a grand wall, which makes it a landmark when approaching Vallila’s industrial area from the northwest. Nilsiänkatu 15 has supported the brand of industrial Vallila for decades as the nationally well known interior design company Vallila Interior’s headquarters. Both buildings have also changed over the years, with added wings and floors. Both of the redesigns in this thesis are presented in such way that changes can be made in parts, stages or as a whole. The design of Pälkäneentie 19 emphasizes the character of the building as a place for living, working, and as a meeting point for entrepreneurs and designers. The impressive location of the building above the wall is also accentuated. The street level is activated and the view above the wall is utilized through the restaurant and its terrace, which is intended to be a central feature for the recognition of Vallila’s industrial area. The north-west facade of the building is a significant beacon towards Vallila’s industrial area. Therefore, this thesis proposes an additional floor with a sculptural character to be built above the existing building. This thesis proposes that on the highest floors of Vallila Interior’s headquarter building Nilsiänkatu 15 there will be housing and temporary businesses or a hotel. In the courtyard facing facilities there will be workspaces and a café and on the street level the flagship store of Vallila Interior. All functions are linked to the brand of Vallila Interior: the spaces are decorated with the company’s fabrics and the names of the functions are Vallila Loft, Vallila Penthouse, Vallila Visit, Vallila Flagship Store and Vallila Workshop+Café. The architectural changes include an added penthouse floor, which creates a new view to Helsinki but is not visible from the street. There is also a new access from the street to the courtyard through the flagship store. One of the biggest obstacles to the development of Vallila are the contradictory goals of the City of Helsinki to maintain Vallila as an industrial and business area, and the real estate owners’ wish to convert their buildings for residential use. This thesis presents hybrid buildings in a manner that seeks to support both objectives. Housing is suggested largely to the new additional floors which create new views, and to justify the adding of shops, services and architecture that strengthen the uniqueness and recognizability of the industrial area of Vallila. The purpose of this thesis is to provide guidelines also to the development of other old industrial sites and properties in Vallila and elsewhere. It is important that such properties are developed in a way that they reinforce one another. Therefore, this thesis also shows how buildings can enliven the street level, bring new connections within attractive blocks, bring services to the area and increase housing in a controlled manner that supports the development of the entire area of Vallila and the City of Helsinki.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Metsälä, Timo
Laiho, Jyrki
Keywords
Vallila, Vallilan teollisuusalue, uudelleenkäyttösuunnitelma, hybridirakennus, teollisuusrakennus, rakennussuunnittelu, teollisuusalue, vallila interior
Citation