Verkkopohjaisen projektinohjausjärjestelmän hyötyjen kartoitus linjasaneerauskohteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-03
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62 + 16
Series
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Kalervo, Reijo
Keywords
linjasaneeraus, projektinohjausjärjestelmä, muutostöiden hallinta, korjausrakentaminen, pipe renovation, project management, change order management, renovation
Other note
Citation