Päätösmetodit hydrometallurgisen yksikköprosessin valinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Verkkokirja (25 s. )
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA, 15/2011
Description
Keywords
hydrometallurgia, yksikköprosessit, keinoäly, päätösmetodit, valinta
Other note
Citation