Home 2040 - A Vision for Vartiosaari

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Asuntosuunnittelu
Mcode
A-52
Degree programme
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
The purpose of this thesis project is to design vision of a new sustainable residential area in Vartiosaari based on future megatrends and their effects on housing development. Vartiosaari is a 82-hectare island in eastern Helsinki. It is located in the midst of developed areas south of Tammisalo and between Laajasalo and Vuosaari. Vartiosaari lies on a 7-kilometre radius from the Helsinki city centre. The latest urban plan draft, made by the Helsinki City Planning department, permits construction in Vartiosaari. Even though there has been a lot of debate about developing the island, the plan is to build a marine-like housing area for 5000-7000 inhabitants. Vartiosaari is covered by a unique beautiful nature, and the destruction of the nature is the main reason for people to protest against the development of the island. Vartiosaari is already a special and unique place. This should be highlighted when designing and building the new residential area. Also the invaluable nature of the island should be preserved as much as possible. The island should not become a new anonymous concrete suburb. The identity of Vartiosaari could consist of maritime nature, strong sense of community and sustainability. The island could be a benchmark of ecological construction and sustainable living. In this thesis the future megatrends and challenges influencing housing development have been researched. The thesis also reflects what living in the future could be, and how a more sustainable way of living could be achieved. The written part also considers opportunities for sustainable development as well as future threats caused by western lifestyle. Furthermore, the thesis considers what are the sustainable lifestyles, what are the disadvantages and shortcomings of housing today, and what alternative ways of living could be offered. The written part also covers the background of planning in Vartiosaari. Finally, a conceptual case study for sustainable development in Vartiosaari is presented. The aim of the case study was to design dense variable wooden housing blocks with good connections to the surrounding nature. The block structure is multiform with different kinds of housing typologies. The number of floors in the blocks varies from one to five. The highest buildings are situated along the main street and near the main square. The main construction material is wood due to its ecological and aesthetic values. Wooden city structure will also create a marine village atmosphere which would fit to Vartiosaari.

Diplomityön aiheena on ollut luoda visio kestävän kehityksen mukaisesta asuinalueesta Vartiosaareen pohjautuen analyysiin tulevaisuuden megatrendeistä ja niiden vaikutuksesta asuinrakentamiseen. Vartiosaari on noin 82 hehtaarin suuruinen saari itäisessä Helsingissä. Se sijaitsee keskellä kaupunkirakennetta Tammisalon eteläpuolella, Laajasalon ja Vuosaaren välissä. Etäisyys Helsingin keskustasta linnuntietä on noin 7 kilometriä. Helsingin uusin yleiskaavaluonnos mahdollistaa Vartiosaareen rakentamisen. Saareen suunnitellaan merellinen asuinalue noin 5000-7000 asukkaalle. Saaren kehittäminen on herättänyt suurta keskustelua. Vartiosaaressa on ainutlaatuinen luonto, joka on säilynyt koskemattomana tähän päivään saakka. Saaren rakentamista on vastustettu luontoarvoihin vedoten. Vartiosaari on erityinen ja ainutlaatuinen paikka, mikä tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa uutta asuinaluetta. Myöskin kallisarvoista luontoa tulisi säilyttää mahdollisimman paljon. Vartiosaaresta ei pitäisi tulla uutta mitäänsanomatonta betonilähiötä. Vartiosaaren identiteetin vahvuuksina voisi olla merihenkisyys, yhteisöllisyys ja ekologisuus. Vartiosaari voisi olla uusi upea esimerkki ekologisesta rakentamisesta ja elämisestä. Tässä työssä on tutustuttu asuinrakentamiseen vaikuttaviin tulevaisuuden megatrendeihin, minkälaisia haasteita tulemme kohtaamaan tulevaisuudessa ja kuinka niihin voitaisiin varautua. Työssä on myös pohdittu, mitä asuminen tulevaisuudessa voisi olla ja millaisia ovat tulevaisuuden kestävät elämäntavat, mitä epäkohtia ja puutteita asumisessa on nykypäivänä ja millaisia uusia ratkaisuja asumiseen voitaisiin tarjota. Lisäksi kirjallinen osuus kertoo Vartiosaaresta sekä avaa suunnitelman lähtökohtia ja tavoitteita. Lopuksi esitetään konseptuaalinen kestävän kehityksen mukainen suunnitelma Vartiosaareen. Suunnitelman tavoitteena on ollut luoda tiivistä, vaihtelevaa puukerrostalokorttelia ja luoda hyvät yhteydet ympäröivään luontoon. Korttelirakenne on monimuotoinen ja koostuu erilaisista asuintypologioista. Umpikorttelit luovat suojaisan yhteisen sisäpihan ja mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan. Kerroskorkeudet vaihtelevat yhdestä viiteen kerrokseen. Korkeimmat rakennukset ovat pääkadun ja aukion laidalla. Rakennusten päämateriaaliksi on valittu puu sen ekologisten ja esteettisten arvojen vuoksi. Puurakentaminen toisi myös merellistä saaristolaiskylä-tunnelmaa, joka soveltuisi Vartiosaareen.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
Vartiosaari, housing design, urban design, sustainability, megatrends
Other note
Citation