Tarkan liikennedatan tilastollinen analyysi ja ennustaminen koneoppimismenetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2020-08-27
Department
Major/Subject
Matematiikka ja systeemitieteet
Mcode
SCI3029
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
31+3
Series
Description
Supervisor
Ilmonen, Pauliina
Thesis advisor
Salmenjoki, Henri
Keywords
koneoppiminen, tukivektorikone, lineaarinen erotteluanalyysi, AdaBoost, ruuhkan ennustaminen
Other note
Citation