Tuotesuunnittelijan työkalu ja tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
MT-46
Degree programme
Language
fi
Pages
70 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Pajunen, Nani
Keywords
product designer, tuotesuunnittelija, DFE, LCA
Other note
Citation