Strategiset investoinnit ja niiden päätöksentekokeinot SRV Yhtiöt Oyj - konsernissa

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorVaivio, Juhani
dc.contributor.authorToivonen, Miki
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2019-02-17T17:06:50Z
dc.date.available2019-02-17T17:06:50Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia strategisia investointeja SRV Yhtiöt Oyj - konserni (lyhennetty tutkielmassa SRV) tekee ja miten se totetuttaa niiden päätökset. Pääpaino tutkielmassa on juuri strategisten investointien päätöksentekokeinoissa ja siinä, että käyttääkö yritys niitä todella hyväkseen lopullisissa päätöksissä. Strategisia investointeja on tutkittu kirjallisuudessa laajalti, mutta ne eivät ole keskittyneet yhteiskunnallisesti merkittäviin rakennusyhtiöihin. Strategiset investoinnit sisältävät enemmän riskiä kuin normaalit investoinnit ja saattavat täten määrittää suuresti yrityksen tulevaisuutta. Tässä tutkielmassa tehdyllä katsauksella suureen pörssilistattuun ja menestyneeseen suomalaiseen rakennusyhtiöön pyritään löytämään avaimet oikeanlaisiin strategisten investointien päätöksentekokeinoihin kyseisellä toimialalla. Tutkielmassa käydään ensin läpi tieteellisistä artikkeleista tuttuja strategisten investointien päätäntämalleja ja tarkastellaan, mitä tutkimukset sanovat niistä. Ne ovat tässä tutkielmassa jaettu taloudellisiin ja strategisiin päätöskeinoihin. Kaikkia alaluokkia päätöksentekokeinoista ei käydä läpi, vaan tutkielmassa on esitelty keinoista suosituimpia. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään saamaan käsitys mallien luonteesta ja niiden käytöstä tieteellisessä kontekstissa. SRV:n strategisia investointeja ja niiden päätöksentekokeinoja selvitetään tutkimuksessa yrityksen kehitysjohtajan haastattelun avulla. Vastauksia analysoidaan ja verrataan kirjallisuuskatsaukseen ja lopuksi koostetaan yhteenveto, joka vielä kokoaa tutkielman pääkohdat ja suurimmat löydökset. Isoimpana erona kirjallisuuteen voidaan havaita, että taloudelliset ja strategiset päätöksentekokeinot eivät välttämättä yksinään ratkaise strategisen investoinnin tulevaisuutta, vaan lopullisen päätöksen siitä saattaa tehdä johto tai hallitus. Tämä voi olla myös toimialasta riippumaton tapa tehdä päätöksiä, jota tulisi tutkia tarkemmin jatkotutkimuksissa.fi
dc.format.extent28
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36527
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201902171689
dc.language.isofien
dc.programmeLaskentatoimien
dc.subject.keywordstrategiset investoinnitfi
dc.subject.keywordrakennusalafi
dc.subject.keywordinvestointien päätöksentekokeinotfi
dc.subject.keywordSRVfi
dc.titleStrategiset investoinnit ja niiden päätöksentekokeinot SRV Yhtiöt Oyj - konsernissafi
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files