Maanmittaushallituksessa kehitetystä tietokoneavusteisesta tilastoteemakarttajärjestelmästä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
89+14
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Matti
Thesis advisor
Talman, Risto
Keywords
Citation