Kuluttaja-asiakkuuksien johtaminen mobiilimarkkinoilla. Caseanalyysi: Extranetin hyödyntäminen Oy Radiolinja Ab:n kuluttaja-asiakkuuksien johtamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Teleliikenne, Matkapuhelimet, Asiakkaat, Palvelut, Johtaminen, Internet
Other note
Citation