Loviisan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston säteilysuojelulliset näkökohdat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1984
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
02.56
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Routti, Jorma
Keywords
Other note
Citation