Why Can't We Be Friends. Esitys muotona olla suhteessa maailmaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
145
Series
Abstract
"Why Can't We Be Friends – esitys muotona olla suhteessa maailmaan” on lavastustaiteen maisterin opinnäytteeni kirjallinen osa. Taiteellisena osana oli 28.3.2012 Teatterikorkeakoulussa ensi-iltansa saanut tanssiteos WCWBF (Työnimeltään: Why Can’t We Be Friends / http:// www.wcwbf.org). Esityksen työryhmässä vastuualueenani oli teoksen tila- ja videosuunnittelu. Huomioin, että muoto eli kieli tuottaa sisältöä ja verbaalinen kieli poikkeaa esityksen kielestä. Opinnäytetekstissäni olen koettanut ratkaista asiaa rakentamalla tekstilleni dramaturgiaa, joka toimii kenties muillakin tavoin kuin alusta loppuun luettuna. Aiheita ei käsitellä aikajärjestyksessä ennakkosuunnittelusta loppuanalyysiin ja käytän paljon kuvia, suoria työpäiväkirjamerkintöjä ja harjoite-esimerkkejä. Teksti on jaettu Johdanto-Yhteenvetoon sekä osiin Harjoite, Asettuminen ja Muoto. Käsittelen tekstissä mahdollisuutta käyttää harjoite-ajattelua työvälineenä skenografiaan, ja pohdin mitä tämä tarkoittaa taiteen tekemisen prosessille, ryhmätyöprossesille sekä esityksen tuottamalle estetiikalle ja sitä kautta tilasuhteelle ja maailmankuvalle. Keinot tuottavat päämäärää. Limittäin pohdinnan kanssa kulkevat käytännön esimerkit WCWBF-esityksestä. Yksi lähtökohta-ajatuksistani on, että skenografin ammattitaitoa on oman maailmasuhteen hahmottaminen ja sen artikulointi. Pyrin tässä tekstissä esittelemään ja erittelemään esityksentekoprosessiani myös tästä näkökulmasta. Tekstissä olen käyttänyt keskustelukumppaneina joitakin ajattelijoita ja taiteilijoita, joiden töistä olen löytänyt kohtaamispintaa. Minulle tärkeitä ovat olleet Fluxuksen kattokäsitteeseen liitettyjen taiteilijoiden ajatukset harjoitetyöskentelystä, elämän ja taiteen häilyvistä rajaviivoista, demokraattisuudesta, kehollisesta tiedosta teoreettisen tiedon tuottajana ja taiteesta välineenä maailmassa olemiseen.Kysyn taiteen paikasta 2000-luvun yhteiskunnassa ja sen mahdollisista omista toimintatavoista ja työkaluista todellisuudessa olemiseen ja sen havainnointiin sekä maailmassa toimimiseen. Kysymyksessä teoksen esittelemästä ympäristösuhteesta on tärkeänä osana ohjaaja Tuija Kokkosen ajatukset suhteesta ei-inhimilliseen ja hänen esittelemänsä ei-inhimillisen toimijan käsite. Puhuessani elävän olion ja ympäristön dialogista sekä muodon ja kokemuksen käsitteistä viittaan myös filosofi John Deweyn ajatuksiin. Viittaan myös maantieteilijä Doreen Masseyn kirjoituksiin tilasta ajallisena ja muuttuvana (sosiaalisten) suhteidensa summana staattisen geometrisen liikkumattomuuden sijaan, sekä Masseyn huomioon tila-ajan käsitteellistämisen merkityksestä. Esityksentekijänä ja skenografina, jonka välineenä on esityksen tilasuhde, kysymys tila-ajan käsitteellistämisestä on erityisen olennainen. Luon näitä käsitteellistyksiä työssäni konkreettisina rakenteina. Ajatus esityksen tila-aika-suhteesta maailmasuhteen tuottajana tuo mukanaan kysymyksen esityksen muodon poliittisuudesta.Lainaan ohjaaja Aune Kallisen ”uuden poliittisen” käsitettä, jonka mukaan tärkeää ei ole tavoitella jotakin utopiaa vaan toimia tiedostaen, että maailmaa tuotetaan jatkuvasti joka hetkessä tekojemme kautta.Pohdin opinnäytteessäni sitä, millä välineillä tuotan ja minkälaista maailma esityksentekijänä ja skenografina.
Description
Supervisor
Gröndahl, Laura
Keywords
harjoite, tanssi, video, maailmankuva, poliittisuus, ei-inhimillinen toimija, luontosuhde, maailmasuhde
Other note
Parts
  • WCWBF (Työnimeltään Why Can't We Be Friends) - tanssiteos, Teatterikorkeakoulu (ensi-ilta 28.3.2012) http:// www.wcwbf.org
Citation