Designing of Wireless LAN Next to Existing LAN for University of art and Design Helsinki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty Taideteolliselle Korkeakoululle pohjaksi langattoman lähiverkon toteutukselle. Työn alussa käydään läpi langattomien lähiverkkojen standardit (IEEE 802.11) sekti erityisesti erilaisia tietoturvatoteutuksia. Tietoturva on merkittävässä asemassa langattomien verkkojen toteutuksissa, koska liikennöinti tapahtuu radiotiellä. Työssä tutkittujen tietoturvatoteutusten pohjalta voidaan WPA:ta ja tulevaa standardia 802.1li pitää parhaina vaihtoehtoina tietoturvan toteutukselle. Työssä esitellään myös Taideteollisen Korkeakoulun olemassa oleva verkkoarkkitehtuuri, ja sen sekä erilaisten käyttäjäryhmien asettamat vaatimukset langattomalle verkolle. Erityisesti erilaisilla käyttäjäryhmillä on hyvin erilaisia vaatimuksia verkolle. Naiden vaatimusten pohjalta työssä toteutetaan käyttäjille yksinkertainen todennus- ja valtuutuspalvelu. Työssä tutkitaan myös tarjolla olevia laitevaihtoehtoja, sekä tehdään mittauksia todellisista siirtonopeuksista ja viiveistä. Näiden mittausten pohjalta voidaan todeta, että eri laitteistojen suorituskyvyt voivat vaihdella suuresti. Työssä toteutetaan myös pilottiverkko Taideteollisessa Korkeakoulussa, sekä suoritetaan mittaukset pilottiverkon signaalitasojen osalta.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Rantanen, Jorma
Keywords
IEEE 802.11, IEEE 802.11, WLAN, WLAN, Wireless LAN, langaton lähiverkko, EAP, EAP, WPA, WPA
Other note
Citation