Muotokuvan epämukavuudesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Nelli Palomäen maisterin tutkinnon opinnäyte Muotokuvan epämukavuudesta käsittelee muotokuvan syntyä, sekä kuvaushetken intensiteettiä ja epämukavuutta. Voiko muotokuva olla tasavertainen? Mistä kuvan intensiteetti syntyy? Mikä tekee kuvattavana olemisesta ja itsensä näkemisestä niin epämukavaa? Työ käsittelee aihetta taiteilijan tekijyyden kautta, tarinoiden ja kokemuksien värittämänä. Lisäksi työ esittelee Palomäen yleisempiä huomioita valokuvasta, ja ihmisestä sen sisällä. Mikä lopulta valokuvassa liikuttaa? Opinnäytteen kirjallinen osa on Palomäen henkilökohtainen kokemus muotokuvasta ja hänestä osana sitä.

Nelli Palomäki's Master's thesis The Uncomfortable Portrait deals with the intensity of the moment picture being taken. Can a portrait be equal? How is the intensity of a portrait built? Palomäki writes through her own experience and explains her portraits through her personal stories. She also describes her thoughts about photography in general. Where lies the power that makes some of the photographs so strong, agonizing and crucial? The work is a personal experience about portraiture and the artist being part of it.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Keywords
muotokuva, kuolevaisuus, läsnäolo, peilikuva, omakuva, valta, hiljaisuus, muistot, portrait, mortality, presence, mirror, image of ourselves, power, silence, memories
Parts
  • Yksityisnäyttely Suomen valokuvataiteen museolla Kaapelitehtaalla 16.1.–21.4.2013. Valokuvakirja Breathing the Same Air (kustantaja saksalainen Hatje Cantz 2013).
Citation