Mallipohjainen lähestymistapa ohjelmistotestaukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
vii, 61
Series
Abstract
Ohjelmistotestaus vaikeutuu päivä päivältä koska ohjelmistojen suunnittelu- ja testausvaiheet ovat selkeästi toisistaan erillisiä toimintoja, jonka johdosta testitapaukset eivät vastaa ohjelmiston oikeaa toiminnallisuutta. Eräs tapa ratkaista tämä ongelma on ottaa käyttöön malli joka kuvaa ohjelmiston toimintaa esimerkiksi käyttöliittymätasolla. Mallista voidaan mallipohjaisella testauksella tuottaa automaattisesti tarvittavat testitapaukset. Mallista voidaan tuottaa automaattisesti myös esimerkiksi lähdekoodia. Tämän työn tavoitteina oli löytää tapa, jolla mallipohjaisen lähestymistavan voisi tuoda organisaation käyttöön helposti, kehittää mallipohjainen testaustyökalu, jotta lähestymistapaa voitaisiin testata sekä todistaa että lähestymistapa tarjoaa taloudellisia hyötyjä. Työ on jaettu kahteen osaan. Ensin, kirjallisuusosassa, mallipohjainen lähestymistapa käydään läpi. Toisessa osassa esitellään ehdotus lähestymistavan tuomiseksi organisaation, käydään läpi ehdotukseen perustuvan mallipohjaisen testaustyökalun implementaatio sekä verrataan mallipohjaista testausta perinteisiin testausmenetelmiin. Tehty vertailu todisti että mallipohjainen testaus tarjoaa suuria taloudellisia hyötyjä. Tekniikkaa käyttämällä säästettiin paljon testaukseen käytettyjä miestyötunteja.

Software testing is becoming more and more difficult task every day because in the current software engineering cycle the design and testing activities are separated, which leads to a situation where test cases are not in harmony with the actual application. One way to solve this problem is to take a model of the application into use, which can be, e.g., a user interface model and from which the test cases can be derived automatically. This technique is known as model based testing. The model can also be used for, e.g., automatic code generation. The main objectives of this thesis were to find a suitable way to deploy the model based approach into an organization, to develop a model based testing tool in order to test the approach and to show proof of financial benefits of the approach. The thesis is divided into two parts. First, in the literature part, the model based approach is explored thoroughly. In the second part a suggestion for the deployment of model based approach into an organization is presented, a model based testing tool implementation based on that suggestion is reviewed and a comparison between traditional testing methods and model based testing is conducted. The comparison between the testing methods showed that model based testing brings financial benefits to the organization. By using model based testing, a lot of time was saved in the test execution compared to the traditional testing methods.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Heimola, Antti; M.Sc.
Keywords
model, software, engineering, testing, malli, ohjelmisto, tuotanto, testaus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009573