Informaation leviäminen väkijoukossa - matemaattinen mallinnus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Systeemitieteet
Mcode
F3010
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma (TFM)
Language
fi
Pages
18 s.
Series
Description
Supervisor
Ehtamo, Harri
Thesis advisor
Heliövaara, Simo
Keywords
informaation leviämisen mallinnus, stokastinen prosessi, paloturvallisuussuunnittelu, simulointi
Other note
Citation