Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Services | D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
46
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 20/2012
Abstract
Oppaan tarkoituksena on kannustaa hyödyntämään olemassa olevaa tietoa ja erityisesti patenttitietoa osana tuotekehitystyötä. Opas perehdyttää ohjeiden ja esimerkkien avulla patenttitietokantojen sisältöön ja käyttöön, patenttitiedonhakuun, patenttijulkaisujen lukemiseen ja analysointiin, sekä patenttiluokituksen hyödyntämiseen tiedon hakemisessa. Opas on syntynyt Uudenmaan ELY-keskuksen tukemassa ESR-rahoitteisessa InnoTransfer-projektissa, jossa tuotettiin koulutuksen avulla uutta innovaatiojohtamisen ja immateriaalioikeustiedon osaamista pk-yrityksiin ja ammattikorkeakouluihin. Projekti toteutettiin Patentti- ja rekisterihallituksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Tietoasiantuntijat ry:n sekä Aalto PROn yhteistyönä vuosina 2009-2012.
Description
Keywords
patenttitiedon hakuoppaat, patenttitiedon hyödyntäminen, patenttitietokannat, InnoTransfer-hanke, tuoteideoiden arviointi
Other note
Citation