Design of nano deposition device

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
64 s. + liitt. 7
Series
Abstract
The objective of this work is to create a device that deposits carbon nanotubes from a floating catalyst chemical vapour deposition reactor to a substrate in one process, without extra steps. This will create a conductive transparent thin film which can be used as raw material for the electronics industry. The device works as proof of concept for a novel collection method. The theoretical part of this work describes properties and applications for carbon nanotubes and the dominant production methods. Product development methods are also presented and a deeper analysis of methods presented by Otto & Wood. Utilizing impaction and an electric field the device collects the nanotubes from the aerosol straight to the substrate. The produced thin film is conducting and a uniform nanotubes layer covers the film. Most of the customer needs were satisfied and the product development project was a success. The device can work as a modular test platform in the future

Tämän työn tarkoitus on suunnitella laite, joka kerää hiilinanoputket reaktorista tulevasta aerosolista. Prosessissa ei ole välivaiheita ja hiilinanoputket kerätään suoraan kalvolle. Kalvosta muodostuu sähköä johtava ohutkalvo, jota voidaan käyttää raaka-aineena elektroniikkateollisuudessa. Laite toimii proof of concept:ina uudelle keräysmetodille. Kirjallisuuskatsaus käsittelee hiilinanoputkien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sekä myös tuotantomenetelmiä. Erilaisia tuotekehitysmenetelmiä esitellään ja syvempi katsaus tehdään Otto and Wood:n esittämiin metodeihin. Impaktion ja sähköstaattisen keräyksen avulla laite kerää hiilinanoputkia aerosolista suoraan kalvolle. Tuotettu ohutkalvo on johtava ja hiilinanoputket ovat tasaisesti jakautuneet sen pinnalle. Suurin osa asiakkaan tarpeista täytettiin ja tuotekehitysprojekti oli onnistunut. Jatkossa laite voi toimia modulaarisena testilaitteena.
Description
Supervisor
Coatanea, Eric
Thesis advisor
Kauppinen, Esko I.
Keywords
impaction, impaktio, carbon nanotubes, hiilinanotuubi, product development, tuotekehitys, electric field, sähkökenttä, thin film production, ohutkalvo, deposition, keräys, aerosol synthesis, aerosolisynteesi
Citation