Yrityksen kansainvälisen toimintaympäristön arviointi - riskipreemion määrittämisessä käytettävien asiantuntijoiden näkemysten mallintaminen sumeaa logiikkaa soveltaen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
KANSAINVÄLISET YHTIÖT, INVESTOINNIT, RISKI, SUMEAT JOUKOT
Other note
Citation