Bandwidth extension in high-quality audio coding

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2005
Major/Subject
Acoustics and Audio Signal Processing
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
49, [13]
Series
Abstract
Langattoman viestinnän siirtonopeudet ovat tällä hetkellä varsin rajalliset. Kehittyneiden koodausmenetelmien avulla siirrettävä tieto saadaan pakattua pienempään muistiin. Äänisignaalien pakkaaminen on edistynyt paljon kuluneina vuosina, ja yksi tämän mahdollistanut menetelmä on ollut kaistanlaajennus. Tässä diplomityössä tutkitaan nykyisiä kaistanlaajennusmenetelmiä. Menetelmiä analysoidaan tavoitteena löytää keinoja niiden parantamiseen. Diplomityön tekijä on kehittänyt kaksi uutta menetelmää. Modifioituun diskreettiin kosinimuunnokseen (MDCT) perustuvaa menetelmää on käytetty selvittämään kuinka eri parametrit vaikuttavat kaistanlaajennuksen lopputulokseen. Toinen menetelmä käyttää lineaarista ennustusta (LPC) äänisignaalin ominaisuuksien mallintamiseen. Uusia menetelmiä vertailtiin toisiinsa ja yhteen olemassaolevaan menetelmään kuuntelutesteissä. Testien tuloksina todettiin, että uusia menetelmiä voidaan käyttää pakkaustehokkuuden parantamiseen korkealaatuisessa audiokoodauksessa.

In mobile telecommunications the transmission speed is currently very limited. Advanced coding methods are used to pack transmitted information into a smaller memory space. The coding of audio signals has developed a lot in the past years, and one method enabling better coding efficiency has been bandwidth extension. In this thesis, the current bandwidth extension methods are studied, and analysis is made to find out if the methods could be improved. Two new methods have been developed by the author. A method based on modified discrete cosine transform (MDCT) has been used to examine how different parameters affect the result of bandwidth extension. The second method uses linear prediction (LPC) in modeling the properties of audio signals. The new methods were compared against each other and one previous bandwidth extension method in listening tests. The results of the tests were that the new methods can be used to improve coding efficiency in high-quality audio coding.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa; Prof.
Thesis advisor
Ojala, Pasi; TkT
Keywords
audio coding, bandwidth extension, spectral band replication, acoustic signal analysis, acoustic signal processing, audiokoodaus, äänenpakkaus, kaistanlaajennus, äänenkäsittely, äänianalyysi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007914