Second-hand fashion, the Nordic consumer, and the circular economy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
19 + 7
Series
Abstract
Due to consumers’ rising awareness on environmental issues, traditional clothing retail is undergoing big changes. At the same time, second-hand retail is bigger than ever and is expected to keep expanding in the future. This thesis explores the motivations behind consumers’ second-hand purchasing decisions, with a focus on Nordic consumers. The main findings of this thesis are that in addition to the existing economic, critical, hedonic, and recreational motivations previously defined in literature, Nordic consumers are also motivated by political consumerism and egalitarianism. These dimensions encourage Nordic consumers to partake in circular economy, thus making it vital for circular economy-informed businesses to take Nordic consumers’ motivations into account in order to deliver their value propositions and engage Nordic consumers.

Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista kasvaa jatkuvasti, mistä johtuen perinteinen vaatteiden vähittäiskauppa käy läpi suuria muutoksia. Samaan aikaan käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa on suurempi kuin koskaan, ja sen odotetaan jatkavan kasvua myös tulevaisuudessa. Tämä opinnäytetyö tutkii kuluttajien motiiveja käytettyjen vaatteiden ostopäätösten takana, keskittyen pohjoismaisiin kuluttajiin. Tämän opinnäytetyön keskeiset havainnot ovat, että olemassa olevien kirjallisuudessa aiemmin määriteltyjen taloudellisten, kriittisten, hedonisten ja viihteellisten motivaatioiden lisäksi pohjoismaisia ​​kuluttajia motivoi myös poliittinen kulutus ja egalitarianismi. Nämä ulottuvuudet rohkaisevat pohjoismaisia ​​kuluttajia osallistumaan kiertotalouteen. Täten kiertotalouteen perehtyneiden yritysten on tärkeää huomioida pohjoismaisten kuluttajien motivaatiot arvolupauksensa toteuttamisessa ja kuluttajien sitouttamisessa.
Description
Thesis advisor
Blakaj, Hedon
Keywords
second-hand fashion, circular economy, Nordic consumer culture, consumption
Other note
Citation