Ivan, tulilintu ja harmaasusi – animaatioidean visuaalinen ennakkosuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Opinnäytteeni on sarja konseptikuvia, jotka tutkivat, millä tavoin venäläistä kansansatua Ivan, tulilintu ja harmaasusi voidaan visuaalisesti tulkita kuvitteelliseen animaatioelokuvaan sopivaksi. Produktion taustalla vaikuttaa haluni kehittyä visuaalisena tarinankertojana. Tutkimuskysymykseni on: miten syntyi konseptitaide kansantarinalle: Ivan, tulilintu ja harmaasusi? Opinnäytteeni selvittää aluksi, mitä konseptitaiteella tarkoitetaan ja millainen rooli visuaalisella ennakkosuunnittelulla on animaatioelokuvan esituotannossa. Tämän tarkastelun kautta rajaan lähestymistapani taiteellisen tuotannon toteuttamiseen. Tuotannon, eli konseptikuvien, tavoitteena on antaa ehdotus kansantarinaan perustuvan 2D-animaatioelokuvan visuaalisesta ilmeestä.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
-, -
Keywords
konseptitaide, konseptikuva, visuaalinen ennakkosuunnittelu, 2D-animaatio
Other note
Citation