The content of constructability; Preliminaries for co-operational development of constructability in Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Licentiate thesis
Date
2015
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 72 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Saari, Arto
Keywords
buildability, rakennettavuus, constructability, rakennuksen tietomalli, building information modeling, arviointimenetelmä, BIM, kvantitatiivinen mittausmenetelmä, assessment method
Other note
Citation