Onnea etsimässä –Maisema-arkkitehti onnellisuuden edistäjänä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko maisema-arkkitehtuuri vaikuttaa onnellisuuteen sekä millaisin käytännön suunnittelukeinoin onnea voisi edistää. Alkuoletuksena oli, että ympäristöllä on merkittävä vaikutus sen asukkaiden ja käyttäjien kokemiin onnen tunteisiin. Näin ollen ulkoympäristöjä suunnittelevilla maisema-arkkitehdeilla voisi olla mahdollisuus vaikuttaa suuren ihmisjoukon onnellisuuteen. Aihetta tutkittiin perehtymällä aiempiin tutkimuksiin sekä muuhun teemaa käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimus toteaa, että ympäristöllä on todella merkitystä onnellisuuteen. Ympäristö ei kuitenkaan ole ainoa tai merkittävin onnellisuuden tuottaja. Yleisesti tärkeimpinä onnellisuuden osatekijöinä pidetään muun muassa persoonallisuustekijöitä, taloudellista tilannetta, terveyden tilaa ja sosiaalisia suhteita. Onnellisuutta tuottava ympäristö koetaan tyypillisesti kauniiksi, turvalliseksi ja rauhalliseksi. Läheltä tai vaivattomasti toimivien liikenneyhteyksien päästä löytyvät peruspalvelut, harrastemahdollisuudet ja luontokokemukset. Onnea tuottavat paikat sijaitsevat yleensä luonnossa tai kaupunkien viheralueilla. Luontoympäristöissä onnea tuovat luontoelementtien ja maiseman kauneus sekä mahdollisuus rauhoittua ja hiljentyä. Rakennetussa ympäristössä koetaan eniten onnen tunteita asuinalueilla ja ns. kolmannessa tilassa, jossa vietetään aikaa kodin ja työpaikan ulkopuolella. Onnea lisäävät esteettisyys, sosiaaliset suhteet, ilmapiiri ja kulttuuritarjonta. Onnellisuuden kokemuksia tuottavat myös paikat, joissa tapahtuu sosiaalisia kohtaamisia, kuntoilua tai itsensä kehittämistä. Onnen paikat voivat olla luonteeltaan erityyppisiä. Toiselle onnen paikka on upea pakopaikka arjesta, kun toiselle se on kodikas hiljentymisen paikka. Maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan vaikuttaa mahdollisuuksiin pitää huolta terveydestä, harrastaa ja kehittää itseään, kokea luontokokemuksia, tavata toisia ihmisiä sekä kokea ympäristö kauniina ja turvallisena. Terveyttä edistävä ympäristö houkuttelee ulos ja mahdollistaa toimimisen. Houkuttelevia tekijöitä ovat luontoelementit, ympäristön kiinnostavuus ikkunasta katsottuna ja lähiympäristön toimintamahdollisuudet. Turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat valaistus, sosiaalinen valvonta sekä tilojen laadukas kunnossapito ja hoito. Luontokokemuksia voidaan tarjota sijoittamalla puut harkitusti, käyttämällä monipuolista kasvilajistoa ja tarjoamalla koettavaa kaikille aisteille. Harrastamiseen ja itsensä kehittämiseen houkuttelevat erilaiset niihin sopivat tilat. Päällysrakenteiden, kalusteiden, istutusten ja valaistuksen ratkaisut vihjaavat tilan luonteesta. Ympäristön kauneutta lisäävät kasvillisuus, sopiva yllätyksellisyys ja miellyttävän maiseman ominaisuudet. Ihmisten tapaamisia voidaan edistää luomalla tiloja, joissa kasvokkain tapaaminen on luontevaa. Laadukkaat kävely-ympäristöt, sekoittuneet toiminnot ja istuinten sijoittelu ovat keinoja lisätä kohtaamisia.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mikola, Varpu
Keywords
onnellisuus, onnen paikat, maisema-arkkitehtuuri, onnellinen ympäristö
Citation