Kemialliseen metsäteollisuuteen soveltuvat aktiivilieteprosessin mittaus- ja säätöparametrit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2012
Department
Major/Subject
Biojalostamot
Mcode
KM300
Degree programme
Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma (PUU)
Language
fi
Pages
29 s.
Series
Description
Supervisor
Hiltunen, Eero
Thesis advisor
Toivakainen, Sakari
Keywords
aktiivilietelaitos, lieteikä, lietekuorma, lämpötila
Other note
Citation