Loyalty inducing design: an analysis of the Starbucks mobile application

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tieto- ja palvelujohtaminen
Language
en
Pages
25+5
Series
Abstract
The Goal of this thesis is to investigate the mechanisms underlying loyalty creation in the Starbucks mobile application. Loyalty is an important factor in the success of any business and understanding how it is fostered through the use of a mobile application can provide crucial insights for other companies looking to engage their customers and generate loyalty through the mobile platform. To achieve this goal, I will conduct a case study of the Starbucks mobile app, including a review of relevant literature on loyalty and mobile applications. Through this research, I hope to identify key factors that contribute to loyalty creation within the Starbucks mobile application and provide a road map to managers that are looking to create a loyalty inducing mobile application.

Tämän työn tavoite on tutkia mekanismeja jotka pohjustavat Starbucks puhelin applikaatiota. Uskollisuus on tärkeä tekijä minkä tahansa yrityksen näkökulmasta, ja ymmärrys siitä miten uskollisuutta luodaan puhelin applikaatioiden kautta voi antaa tärkeitä havaintoja muille yrityksille jotka haluavat luoda uskollisuutta puhelin alustan kautta. Saavuttaakseni tämän tavoitteen, suoritan tapauskohtaisen analyysin Starbucksin puhelin applikaatiosta, sisältäen kirjallisuus katsauksen uskollisuuden ja puhelin applikaatioiden teemoihin. Tämän tutkimuksen kautta tahdon tunnistaa keskeisiä tekijöitä jotka luovat uskollisuutta Starbucksin puhelin applikaatiossa, ja antaa johtajille tukevaa materiaalia kun he suunnittelevat puhelin applikaatioiden julkaisua.
Description
Thesis advisor
Tinnilä, Markku
Keywords
Customer loyalty, Mobile application, Customer experience, Loyalty program
Other note
Citation