Patents in technology research

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
142
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan teknologiatutkimuksen arvonmuodostusta patenttisalkkujen kautta. Hyödyt investoinneista teknologiatutkimukseen on vaikeata määrittää jopa jälkikäteen ja suuri osa investointipäätöksistä perustuu intuitioon. Tässä diplomityössä kehitetään ja käytetään patenttien lisensoitavissa oleva hyötykonseptia, jotta analyyttistä argumentointia investointeihin liittyvistä tuotoista ja riskeistä voidaan käyttää oikeuttamaan investointeja tutkimukseen. Tutkimusongelma voidaan esittää kysymyksenä, kuinka paljon tuottoa on saatu investoinneista valittujen patenttisalkkujen kehittämiseksi. Ratkaisemalla tutkimusongelman, diplomityö pyrkii edistämään teknologiainvestointeihin liittyvän päätöksenteon tutkimusta. Diplomityön tavoitteena on:. • määrittää käytännöllinen metodi patenttien arvon määräämiseksi. • selvittää tutkimusinvestoinnin tuotto valituille patenttisalkuille yhdistyvässä elektroniikkateollisuudessa. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan tutkimusinvestointien arvontuottoa ja menetelmiä patenttien arvon määrittämiseksi. Teorioita kirjallisuudesta täydennetään haastattelemalla kohdeyrityksen tutkimus- ja immateriaalioikeusasiantuntijoita. Neljä kvantitatiivista tapaustutkimusta testaavat teorian viemistä käytäntöön. Diplomityön teoreettinen analyysi sekä empiiriset tulokset viittaavat että päätöksenteko liittyen tutkimusinvestointientekoon ja patenttien hyödyntämiseen ovat epämuodollisia ja eivätkä päätökset perustu talousteorian oppeihin. Syy on se, että patenttien arvo ei ole uksiselitteinen, vaan se riippuu teknologiasta liiketoiminnan tilanteesta. Patentit tuottavat arvoa kolmella osa-alueella: puolustuksellisesti, strategisesti ja opportunistisesti. Eri alueiden merkitys riippuu yrityksen tuotealtistuksesta ja immateriaalioikeusaseman vahvuudesta. Tutkimustulosten perusteella kehitetään malli patenttien lisensoitavissa olevan hyödyn määräämiseksi. Saatujen tulosten pohjalta esitetään toimenpidesuosituksia
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Hansen, Harri
Korczak, Andreas
Keywords
patents, patentit, intellectual property rights, immateriaalioikeudet, valuation, arvonmääritys, technology, teknologia, reseach justification and success measurement, tutkimuksen menestyksen mittaaminen
Citation