Weather Protection of Cast-in-situ Concrete Structures

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
86+11
Series
Abstract
Kylmä sää, tuuli ja lumi- tai vesisade haittaavat rakennustoimintaa maassamme suurimman osan vuotta. Huonot sääolot heikentävät työntekijöiden työmotivaatiota ja -tehoa. Lisäksi sade tai pakkanen voivat vaurioittaa heikosti suojattuja vastavalettuja betonirakenteita pilaten työn laadun. Sään aiheuttamiin häiriöihin varaudutaan lisäämällä rakennusaikatauluihin pakkas- ja muita häiriöpäiviä, jolloin rakennusajat pitenevät. Keskikokoisella työmaalla yhden rakennusajan lisäpäivän käyttö- ja yhteiskustannusten aikasidonnainen osuus maksaa tuhansia markkoja. Talviaikana joudutaan paikallavaletun betonimassan lämpötilan laskemisesta aiheutuvan betonin lujuudenkehityksen hidastumisen estämiseksi nostamaan betonin lujuusluokkaa yli suunnittelulujuuden tai käyttämään nopeammin kovettuvaa betonilaatua tai kuumabetonia. Kukin näistä vaihtoehtoisista toimenpiteistä nostaa betonin hintaa noin 10 %. Myös betonimuottien lämmityksestä aiheutuu lisäkustannuksia lämpimänä aikana tapahtuvaan paikallavaluun verrattuna. Suojaamalla betonivalut ja -muotit sääsuojahallilla pienennetään muottien lämmityskustannuksia huomattavasti, koska sääsuojahalli estää pakkasta ja tuulta jäähdyttämästä vastavalettua betonia. Lämmitetyn sääsuojahallin suojissa tehtävissä betonointitöissä ei tarvitse käyttää nopeammin kovettuvaa betonilaatua, lujuusluokaltaan suunnittelulujuutta lujempaa betonia tai kuumabetonia. Sääsuojaa käyttämällä parannetaan työntekijöiden työtehokkuutta raudoitus- ja betonointityön aikana sekä samalla vältytään sateen ja pakkasen aiheuttamalta betonivalupinnan vaurioitumiselta ja jälkitöiltä. Paikallavalettavien talojen rakennusrungot voidaan suojata sateelta jo ennen rakennusrungon nousemista harjakorkeuteensa viemäröimällä kukin välipohjaholvi ja sulkemalla rakennusrungon sivut ikkunoilla varustetuilla ulkoseinillä tai suojapeitteillä. Vastavalettu paikallavaluholvi toimii riittävän vesitiiviinä rakenteena ilman varsinaista vedeneristystäkin seuraavan kerroksen välipohjaholvivalun valmistumiseen ja väliaikaiseen viemäröintiin asti. Rakennusrungon sulkemisen ansiosta rakennuskosteuden kuivatus ja sisävalmistustyöt voidaan aloittaa kerrostalojen alimmissa kerroksissa jopa viikkoja ennen vesikaton asentamista, mikä Iyhentää rakennusaikaa ja rakennuskustannuksia. Rakennusrungon alimpia kerroksia voidaan käyttää kuivana ja lämpimänä työtilana sekä rakennustarvikkeiden työmaavarastona, mikä helpottaa työmaalogistiikkaa ahtailla rakennustonteilla ja pienentää rakennustarvikkeiden hävikkiä. Hyvin suunniteltuun sääsuojahallin käyttöön sijoitetut varat saadaan kustannussäästöinä takaisin kaksin- tai yli kolminkertaisina. Rakennusrungon sulkemisella sekä rakennuskosteuden kuivattamisen ja sisävalmistustöiden aloittamisen aikaistamisella saavutettavat säästöt voivat olla yli kymmenkertaiset sijoitettuihin varoihin verrattuna. Suorien kustannussäästöjen lisäksi sääsuojauksella parannetaan rakennustyön ja rakennusten laatua sekä ehkäistään liiallisesta rakennuskosteudesta aiheutuvia kosteus- ja homevaurioita sekä niistä johtuvia riskikustannuksia.
Description
Supervisor
Huovinen, Seppo
Thesis advisor
Vuorinen, Pekka
Keywords
cast-in-situ concrete, betoni, weather protection halls, paikallavalu, winter shelters, talvibetonointi, weather sheeting, sääsuojaus, tarpaulins, sääsuojahallit, scaffolds, suojapeitteet, moisture, rakennustelineet, mould, rakennuskosteus, fungus, home, water, vesisade, rain, lumi, snow, tuuli, wind, rakennusaikataulu, building programme, rakennuskustannukset, building costs, talvirakentaminen, winter construction
Other note
Citation