The importance of clear communication in work life

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-10
Department
Major/Subject
Human Neuroscience and Technology
Mcode
SCI3067
Degree programme
Master’s Programme in Life Science Technologies
Language
en
Pages
31
Series
Abstract
The nature of working is transforming from single person work tasks and reacting on them to group work in which interaction with people either directly or through mobile devices is coming more important. This makes not only time spent but also quality of communication increasingly relevant. This thesis aims to explore eye tracking as a method to measure communication in work life situations as well as expands discussion on possible methods of communication in the future. The data used in the thesis consists of shared decision-making events of 24 people divided into pairs. The information was collected from eye-movement and audio and the process was also recorded with a video camera. Results of the analysis show that eye contacts have effects on replies and answers and moreover direction on discussion. Thus gaze is giving rhythm for discussion and could be used in controlling the discussion. This work indicates importance of eye tracking in communications and suggests the potential of an eye tracking application for improving quality of communication and the usability of the measurement in work life communication.

Kommunikaatiosta on tullut yhä keskeisempi osa ihmisten elämää sekä arjessa että työpaikoilla. Kommunikaation laatu ja siihen kulutettu aika ovat tulleet tärkeiksi yrityksille. Lopputyössä tutkitaan katseen vaikutusta vastausehdotuksiin kahdenkeskisissä keskusteluissa sekä itse keskustelun kulkuun. Aineistona käytettiin 12 parin jaettuja päätöksentekotilanteita joista kerättiin silmänliike- ääni- ja videotallenteita. Tuloksena saatiin, että katsekontaktilla on vaikutusta valittaviin vastausehdotuksiin sekä keskustelun kulkuun. Katseen suunta siis toimii keskustelua rytmittävänä tekijänä. Lopuksi katseen seurantaa pohditaan osana työelämän kommunikaatiota sekä sitä millaisia mahdollisuuksia se tarjoaisi viestinnän parantamiseen tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Parkkonen, Lauri
Thesis advisor
Himberg, Tommi
Keywords
gaze, shared decision-making, eye tracking, communication
Other note
Citation